Dear valued customers,

Your existing Al-Awfar Savings Account has been converted to Wadiah Savings Account.

Grab THE OPPORTUNITY TO WIN OVER RM9 MILLION WORTH OF CASH PRIZES ANNUALLY by opening the Al-Awfar Account (Investment) with just a few simple steps.

Please visit any of our branches or call us at 03-26 900 900 for more information.


Pelanggan yang dihormati,

Akaun Simpanan Al-Awfar anda telah ditukarkan kepada Akaun Simpanan Wadiah.

Rebut PELUANG MEMENANGI HADIAH WANG TUNAI BERNILAI LEBIH RM9 JUTA SETAHUN dengan membuka Akaun Al-Awfar (Pelaburan) melalui beberapa langkah mudah hari ini.

Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi cawangan kami yang berhampiran atau hubungi 03-26 900 900.

 

Product Disclosure Sheet (PDS): English | Bahasa Malaysia
Terms & Conditions: English | Bahasa Malaysia