Saturday, 23 November 2019, 26 Rabiulawal 1441H Solat Time:

About Bank Islam Debit Card-i


Kad Debit-i Bank Islam Team Harimau adalah berasaskan Konsep Ujrah. Konsep Ujrah ialah suatu pembayaran untuk penggunaan perkhidmatan yang diberikan oleh sesuatu pihak lain.

Ujrah berlaku apabila fi atau caj dikenakan oleh Bank Islam ke atas Ahli kad bagi penggunaan perkhidmatan yang disediakan berkaitan Kad Debit-i Bank Islam Team Harimau

Print Friendly, PDF & Email