Rabu, 20 November 2019, 23 Rabiulawal 1441H Waktu Solat:

Pembiayaan Premis Perniagaan


Print

Kelebihan

  • Kadar pembiayaan yang menarik
  • Tiada fi pemprosesan
  • Kelulusan yang cepat
  • Tiada fi komitmen ke atas jumlah Kemudahan Mudah Tunai-i (Islamic Overdraf-i) yang tidak digunakan
  • Rebat ke atas perbezaan di antara kadar maksimum dan kadar efektif

 

Ciri-ciri

 • Kriteria Kelayakan
  • Semua jenis entiti perniagaan
 • Jenis Hartanah
  • Harta Komersial (Rumah Kedai, Kedai Pejabat) sama ada sudah siap sepenuhnya atau masih dalam pembinaan
 • Jenis Kemudahan
  • Pembiayaan berjangka (Pembiayaan Perniagaan-i)
  • Overdraf-i ( Kemudahan Mudah Tunai-i)
  • Kemudahan Pembiayaan Perdagangan
 • Margin Pembiayaan
 • Sehingga 150% dari nilai pasaran terbuka atau perjanjian jual & beli (mana-mana yang terendah) termasuk Insuran Takaful Kebakaran, MRTT, duti setem dan fi peguamcara*
 • Tempoh Pembiayaan
 • Sehingga 20 tahun


Borang Permohonan Pembiayaan

 • Isi borang dengan lengkap
 • Hantar borang yang lengkap berserta dokumen yang berkaitan seperti dalam senarai semakan* ke cawangan Bank Islam berdekatan

Hubungi Kami

 

* Tertakluk pada terma dan syarat

Print Friendly, PDF & Email