Jumaat, 23 Ogos 2019, 22 Zulhijjah 1440H Waktu Solat:
KL Imsak 5:43 | Subuh 5:53 | Syuruk 7:09 | Zohor 1:19 | Asar 4:32 | Maghrib 7:24 | Isyak 8:35

Perbandingan Ciri Utama


Instrumen Mata Wang
Kontrak Syariah Pulangan Amaun minimum Tempoh
Akaun Pelaburan Wafiyah (Wafiyah) Ringgit Malaysia Wakalah Kadar untung dijangka dinyatakan pada permulaan RM500,000 Sehari hingga maksimum 10 tahun
Akaun Pelaburan Waheed (Wakalah) (WIA Wakalah) Ringgit Malaysia dan Mata Wang Asing Wakalah Kadar untung dijangka dinyatakan pada permulaan RM500,000* Sehari hingga maksimum 10 tahun
Akaun Pelaburan Khas (Mudarabah)(SIA Mudarabah) Ringgit Malaysia dan Mata Wang Asing Mudarabah Nisbah perkongsian untung boleh runding RM500,000* Sehari hingga maksimum 10 tahun
Sijil Hutang Islam Boleh Niaga (NIDC) Ringgit Malaysia dan Mata Wang Asing Bai Inah Keuntungan/ hasil ditentukan terlebih dahulu
RM 60,001* Sehari hingga maksimum 10 tahun
Sijil Hutang Islam Boleh Niaga Kadar Terapung (FRNIDC) Ringgit Malaysia dan Mata Wang Asing Bai Inah Keuntungan/ hasil ditentukan pada setiap tarikh penetapan semula RM 60,001* Setahun (dengan minimum 4 tempoh keuntungan) hingga maksimum 10 tahun
Deposit Bertempoh-i (Tawarruq) (TDT-i Khas) Ringgit Malaysia dan Mata Wang Asing Mudarabah Kadar pulangan yang tetap RM500,000* Boleh runding
Mudarabah Antara Bank Ringgit Malaysia dan Mata Wang Asing Mudarabah Nisbah perkongsian untung boleh runding Boleh runding Sehari hingga maksimum 10 tahun
Wakalah Antara Bank Ringgit Malaysia dan Mata Wang Asing Wakalah Kadar untung dijangka dinyatakan pada permulaan Boleh runding Sehari hingga maksimum 10 tahun

* Atau amaun yang sama nilainya jika didenominasikan dalam mata wang asing

Pemberitahuan Penting: Kandungan jadual di atas, iaitu butiran tentang Pulangan, Amaun Minimum dan Tempoh adalah tertakluk kepada pindaan mengikut budi bicara mutlak Bank, dan pelanggan perlu mendapatkan pengesahan daripada Warga Kerja Jualan Perbendaharaan sebelum membuat apa-apa keputusan berdasarkan maklumat di atas.

Dengan membuat permohonan untuk mana-mana produk di atas, pelanggan memahami ciri kontrak Islam yang berkenaan dan mengakui bahawa Bank boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap pelanggan bagi menguatkuasakan haknya.

*Dengan membuat permohonan untuk SIA Mudarabah, pelanggan memahami ciri kesan kerugian atau pemindahan kerugian dalam kontrak Mudarabah dan mengakui bahawa Bank boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap pelanggan bagi menguatkuasakan haknya.

Untuk butiran lanjut, sila hubungi Warga Kerja Jualan Perbendaharaan kami melalui talian 03-2090 1710/1711 atau Perbendaharaan, Bahagian Pengurusan Liabiliti Aset melalui talian 03-2090 1610/1611.

Nota: Maklumat yang terkandung dalam dokumen ini adalah tepat pada masa penerbitan dan tertakluk kepada pindaan menurut kaedah, peraturan atau garis panduan berkaitan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dari semasa ke semasa. Semua produk yang ditawarkan oleh Bank Islam adalah tertakluk kepada Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan mana-mana undang-undang terpakai yang berpunca daripadanya.

Akaun Perlaburan– Akaun Pelaburan Khas (SIA Mudarabah) Terma & Syarat

Akaun Perlaburan– Wafiyah (Wafiyah) Risalah Pendedahan Produk (PDS)

Akaun Perlaburan – Waheed (Wakalah) Risalah Pendedahan Produk (PDS)

Akaun Perlaburan Khas – SIA Mudarabah Risalah Pendedahan Produk (PDS)

Akaun Perlaburan –Sijil Hutang Islam Boleh Niaga (NIDC) (NIDC) Risalah Pendedahan Produk (PDS)

Print Friendly