Khamis, 21 November 2019, 24 Rabiulawal 1441H Waktu Solat:

Pembiayaan Perniagaan-i (Pembiayaan Berjangka Bagi Keperluan Modal Kerja)


Pembiayaan Perniagaan-i merupakan satu penyelesaian pembiayaan eksklusif yang diberikan kepada entiti perniagaan bagi membiayai keperluan modal kerja. Pada asasnya, ia berbentuk pembiayaan berjangka khusus berdasarkan reka bentuk kontrak Syariah yang boleh diterima bagi meringankan kurangan dalam aliran tunai pelanggan dan membolehkan syarikat membiayai perniagaan mereka untuk sebarang tujuan.

 

Manfaat

  • Peletakan harga mungkin sama kompetitif berbanding dengan Pinjam Bertempoh konvensional. Peletakan harga ditetapkan (ditetapkan terlebih dahulu sebelum pengambilan) dan seterusnya memberikan pelanggan lindung nilai terhadap pergerakan kadar faedah masa depan. Ia boleh dilunaskan pada asas bulanan atau suku tahunan bagi memadankan aliran tunai atau aliran hasil pelanggan
  • Kecekapan untuk peningkatan masa depan dan penggantian
  • Biasanya, struktur Pajakan-i dan Sewa Beli-i adalah pada asas terlunas. Pada dasarnya, ini memberikan pelanggan ruang untuk memperbaiki dan mengurus aliran tunai dengan lebih baik
  • Tiada cagaran tambahan diperlukan untuk Pajakan-i dan Sewa Beli-i
  • Memadankan pembiayaan berjangka dengan hayat/kontrak aset jangka panjang, yang membolehkan sumber pembiayaan tradisionalnya atau baki/lebihan tunai digunakan untuk tujuan yang lebih bermakna seperti pengembangan perniagaan
  • Boleh menjadi penyelesaian mandiri kerana aset itu boleh menjana pendapatan untuk membayar kos sewa/ ansuran
  • Bagi kelengkapan/ jentera yang dibekalkan oleh pembekal/vendor asing, Surat Kredit khusus (LC-i) boleh diuruskan bagi memudahkan pengimportan. Seterusnya, LC-i akan bertukar kepada Pembiayaan Berdasarkan Aset masing-masing melalui Sewa Beli-i, Pajakan-i dan Bai’ Bithaman Ajil
Print Friendly, PDF & Email