Isnin, 17 Jun 2019, 13 Syawal 1440H Waktu Solat:
KL Imsak 5:32 | Subuh 5:42 | Syuruk 7:04 | Zohor 1:17 | Asar 4:43 | Maghrib 7:26 | Isyak 8:42

Surat Kredit


Perkara Caj Kadar / Amaun
1. LC Tampak Komisen
 • 0.1% daripada amaun LC dalam nilai yang bersamaan dengan RM setiap bulan atau sebahagian daripadanya + GST 0%Minima : RM50.00
2. LC Usans Komisen
 • 0.1% daripada amaun LC dalam nilai yang bersamaan dengan RM setiap bulan atau sebahagian daripadanya + GST 0%Minima : RM50.00
 • Di samping itu, komisen penerimaan sebanyak 0.1% sebulan akan dicaj daripada tarikh penerimaan sehingga tarikh matang + GST 0%
3. Pindaan : Komisen
 • Peningkatan amaun
 • 0.1% daripada peningkatan amaun dalam nilai yang bersamaan dengan RM setiap bulan atau sebahagian daripadanya dari tarikh pindaan hingga tarikh habis tempoh + GST 0%Minima : RM50.00
 • Pelanjutan tarikh habis tempoh
 • 0.1% daripada amaun LC dalam nilai yang bersamaan dengan RM setiap bulan atau sebahagian daripadanya dari tarikh pelanjutan hingga tarikh habis tempoh baharu + GST 0%Minima : RM50.00
 • Peningkatan amaun dan pelanjutan tarikh habis tempoh
 • 0.1% daripada amaun LC terkumpul ditokok dengan amaun yang meningkat (amaun baru) dalam nilai yang bersamaan dengan RM setiap bulan atau sebahagian daripadanya dari tarikh pelanjutan hingga tarikh habis tempoh baharu + GST 0%.
  Minima : RM50.00
 • Penurunan amaun dan pelanjutan tarikh habis tempoh
 • 0.1% daripada amaun LC dalam nilai yang bersamaan dengan RM setiap bulan atau sebahagian daripadanya dari tarikh pelanjutan hingga tarikh habis tempoh baharu atas baki yang menurun atau baki yang tinggal + GST 0%
  Minima : RM50.00
 • Penurunan amaun
 • Kadar rata RM50.00
 • Peningkatan amaun dan pemendekan tarikh habis tempoh
 • 0.1% daripada amaun yang meningkat (amaun baharu) dalam nilai yang bersamaan dengan RM dari tarikh pindaan ke tarikh habis tempoh baharu + GST 0%
  Minima : RM50.00
 • Baki yang tinggal (hasil daripada perundingan separa) dan pelanjutan tarikh habis tempoh
 • 0.1% daripada baki amaun LC yang tinggal dalam nilai yang bersamaan dengan RM setiap bulan atau sebahagian daripadanya dari tarikh habis tempoh yang lama ke tarikh habis tempoh yang baharu + GST 0%
  Minima : RM50.00
 • Pindaan-pindaan lain
 • Kadar sama rata RM50.00 bagi setiap permintaan
4. Fi Selisih
 • LC Tempatan
Komisen
 • RM100.00 bagi setiap transaksi
 • LC Asing
 • USD50.00 bagi setiap transaksi
5. LC Asing/Tempatan
Pengeluaran SWIFT MT700
 • RM60.00
Pindaan SWIFT MT707
 • RM50.00
6. Caj-Caj Lain :
 • Pengeluaran dan Pindaan LC Tempatan (LC Proper)
Kurier
 • Kos sebenar + GST 0%
7. Rundingan tamat tempoh LC
Komisen
 • 0.1% daripada amaun rundingan dalam nilai yang bersamaan dengan RM setiap bulan atau sebahagian daripadanya dari tarikh tamat tempoh hingga tarikh rundingan (tanpa tempoh tangguh) + GST 0%
8. Jenis-jenis LC yang lain Komisen
a) LC Sandar- menyandar:
Pengeluaran:
 • 0.1% daripada amaun LC dalam nilai yang bersamaan dengan RM setiap bulan atau sebahagian daripadanya + GST 0%
  Minima : RM200.00
Pindaan:
 • Rujuk kepada caj pindaan seperti dalam item (3) di atas
  Minima : RM150.00
b) LC Tunggu Sedia:
Pengeluaran:
 • 0.125% daripada amaun LC dalam nilai yang bersamaan dengan RM setiap bulan atau sebahagian daripadanya + GST 0%
  Minima : RM200.00
Pindaan:
 • Rujuk kepada caj pindaan seperti dalam item (3) di atasMinima : RM50.00
c) LC Pusingan:
Pengeluaran:
 • 0.1% daripada amaun LC dalam nilai yang bersamaan dengan RM setiap bulan atau sebahagian daripadanya + GST 0%
  Minima : RM50.00
Pindaan:
 • Rujuk kepada caj pindaan seperti dalam item (3) di atas.
  Minima : RM50.00
9. Pengesahan BL/AWB:
a) Set Pendahuluan (BL) Fi pengendalian Kadar rata RM100.00
Duti Setem  RM10.00 untuk Surat Tanggung Rugi
b) AWB Fi pengendalian 0.1% daripada nilai invois + GST 0%Minima : RM100.00
Duti Setem RM10.00 untuk Surat Tanggung Rugi
c) Pengesahan set dokumen penuh Tiada caj dikenakan
Print Friendly