Khamis, 21 November 2019, 24 Rabiulawal 1441H Waktu Solat:

Pungutan Bil Keluar


PerkaraCajKadar / Amaun
1. Bagi setiap transaksiKomisen

Tempatan:

 • Kadar rata 0.1% daripada amaun bil + GST 0%:

Asing:
Kadar rata 0.1% daripada amaun bil:

 • Minima : Tempatan RM50.00
  Asing RM50.00
 • Maksimum : RM100.00 (Mata Wang Asing)
 • Maksimum : RM500.00 (Mata Wang Tempatan)
Caj sebagai ganti pertukaran asingKadar rata 0.2%

 • Minima : RM50.00
 • Maksimum : RM750.00
2. Bagi transaksi pembayaran percuma:Kadar rata 0.1% daripada amaun bil + GST 0%:
 • Pungutan Tempatan (Mata Wang Tempatan)
 • Minima : RM50.00
 • Maksimum : RM500.00
 • Pungutan Asing (Mata Wang Asing)
 • Minima : RM50.00
 • Maksimum : RM100.00
SWIFT
 • Malaysia (Tempatan) : RM25.00
 • Luar Malaysia (Asing) : RM50.00
 • Pungutan Tempatan
Kiriman Pos
 • Kos sebenar + GST 0%
Kurier
 • Kos sebenar + GST 0%
 • Pungutan Asing
Kurier
 • Kos sebenar
3. Bil tidak ditunaikan selepas ketibaan baranganCaj PemeganganTempatan:
RM50.00/USD20.00 setiap bulan atau sebahagian daripadanya jika bil kekal tidak berbayar bagi tempoh lebih 60 hari selepas tarikh matang / penyerahan pertama.Asing:
RM50.00/USD20.00 setiap bulan atau sebahagian daripadanya jika bil kekal tidak berbayar bagi tempoh lebih 60 hari selepas tarikh matang / penyerahan pertama.
Komisen PerwakilanTempatan:
Levi sebanyak RM10.00 + GST 0% akan dikenakan bagi setiap perwakilan + (kos sebenar + GST 0%).Asing:
Levi sebanyak RM10.00 akan dikenakan bagi setiap perwakilan + kos sebenar.
Caj ProtesTempatan:
RM20.00.00 + kos guamanAsing:
RM200.00 + kos guaman
Caj-caj LainTempatan:
RM5.00 ke atas setiap bil tidak ditunaikan selepas ketibaan barangan atau bagi setiap perwakilan selepas tarikh matang.Asing:
RM5.00 ke atas setiap bil tidak ditunaikan selepas ketibaan barangan atau bagi setiap perwakilan selepas tarikh matang.
4. Kiriman nasihat ke atas nasihat yang tidak laku ke Bank Pengirim WangKomisenTempatan:
RM10.00 + (kos sebenar + GST 0%)Asing:
RM10.00 + kos sebenar
5. Pengarahan Semula Dokumen
KomisenTempatan:
Kadar rata RM50.00Asing:
Kadar rata RM50.00
6. Penyemakan Dokumen
Fi penyemakan
 • Minima : RM50.00 (Tempatan)
  : RM50.00 (Asing)
 • Minima : RM100.00 (untuk semua LC  diterima dari mana-mana Benua Arab dan India)
 • Penyerahan dengan percanggahan
Tempatan:
RM30 bagi setiap set dokumenAsing:
RM30 bagi setiap set dokumen

 Nota:
Kadar piawai GST 6% akan dicaj untuk transaksi tempatan manakala kadar sifar untuk transaksi asing.

Print Friendly, PDF & Email