Sabtu, 24 Februari 2018, 8 Jamadilakhir 1439H Waktu Solat:
KL Imsak 6.00 | Subuh 6:10 | Syuruk 7:24 | Zohor 1:29 | Asar 4:46 | Maghrib 7:29 | Isyak 8:39

Pembiayaan Modal Kerja Dagangan / Bil Penerimaan (ABi) (Belian)


Perkara Caj Kadar / Amaun
1. Bagi setiap transaksi
 •  Pembiayaan Invois Langsung
Komisen Kadar rata 0.1% daripada amaun bil + GST 6%

 • Minima : RM53.00
 • Maksimum : RM530.00 (Mata Wang Tempatan)
 • Makimum : RM106.00 (Mata Wang Asing)

Nota:
Untuk AB-i: Kadar rata RM106.00 untuk amaun pembiayaan kurang daripada RM500,000.00. Jika lebih dari RM500,000.00, tiada komisen dikenakan.

 • Invois Berkelompok
Kadar rata RM53.00 bagi penyerahan 5 atau lebih invois untuk satu transaksi
 • Tempatan
Kiriman Pos
 • Kos sebenar + GST 6%
Kurier
 • Kos sebenar + GST 6%
SWIFT
 • Malaysia (Tempatan): RM26.50
 • Luar Malaysia (Asing): RM53.00
RENTAS
 • RM2.12 bagi setiap permohonan RENTAS
Giro Antara Bank
 • RM0.11 bagi setiap permohonan IBG
Cek Jurubank
 • Duti Setem RM0.15
 • Caj Pemprosesan RM00.53
2. Nota kontrak BB 39(B) Duti Setem
 • RM10.00
3. Surat Tanggung Rugi (untuk rumusan invois)
Duti Setem
 • RM10.00
4. Bil yang ditunaikan di bawah  LC
Fi Pengendalian
 • Kadar rata RM53.00
5. Bil Lampau Tempoh Ta’widh
 • Sepertimana formula Ta’widh:
  = FV x r x t
  36500
  Di mana,
  FV = Amaun lampau tempoh belum jelas (amaun belum jelas = kos + keuntungan lampau tempoh)
  r = kadar IIMM
  t = jumlah hari matang daripada tarikh matang asal

 

Print Friendly
Bank Islam