Khamis, 18 Julai 2019, 15 Zulkaedah 1440H Waktu Solat:
KL Imsak 5:40 | Subuh 5:50 | Syuruk 7:10 | Zohor 1:22 | Asar 4:46 | Maghrib 7:31 | Isyak 8:45

Pembiayaan Modal Kerja Dagangan / Bil Penerimaan (ABi) (Jualan)


Perkara Caj Kadar / Amaun
1. Bagi setiap transaksi
 • Pembiayaan Invois Langsung
Komisen Kadar rata 0.1% daripada amaun bil + GST 0%

 • Minima : RM50.00
 • Maksimum : RM500.00 (Mata Wang Tempatan)
 • Maksimum : RM100.00 (Mata Wang Asing)

Nota:
Untuk AB-i: Kadar rata RM100.00 untuk amaun pembiayaan kurang daripada RM500,000.00. Jika lebih dari RM500,000.00, tiada komisen dikenakan.

 • Invois Berkelompok
Kadar rata RM50.00 bagi penyerahan 5 atau lebih invois untuk satu transaksi
 • Tempatan
Kiriman Pos
 • Kos sebenar + GST 0%
Kurier
 • Kos sebenar + GST 0%
SWIFT
 • Malaysia (Tempatan) : RM25.00
 • Luar Malaysia (Asing): RM50.00
RENTAS
 • RM2.00 bagi setiap permohonan RENTAS
Giro Antara Bank
 • RM0.10 bagi setiap permohonan IBG
Cek Jurubank
 • Duti Setem RM0.15
 • Caj Pemprosesan RM0.50
2. Nota Kontrak BB 48 Duti Setem
 • RM10.00
3. Surat Tanggung Rugi (untuk rumusan invois)
Duti Setem
 • RM10.00
4. Bil yang ditunaikan di bawah  LC
Fi Pengendalian
 • Kadar rata RM50.00
5. Bil Lampau Tempoh
Ta’widh
 • Sepertimana formula Ta’widh:
  = FV x r x t
  36500
  Di mana,
  FV = Amaun lampau tempoh belum jelas (amaun belum jelas = kos + keuntungan lampau tempoh)
  r = kadar IIMM
  t = jumlah hari matang daripada tarikh matang asal

 

Print Friendly