Ahad, 21 April 2019, 15 Sya'ban 1440H Waktu Solat:

Jaminan Perkapalan


Perkara Caj Kadar / Amaun
1. Pengeluaran Komisen

Kadar rata 0.1% daripada amaun invois + GST 6%; atau

  • Minima : RM100.00 (untuk LC)
  • Minima : RM200.00 (tanpa LC)
2. Jika Jaminan Perkapalan (SG) tidak dipulangkan Komisen

0.5% setahun atas amaun invois + GST 0%:

  • Jika jaminan tidak dipulangkan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh pengeluaran
  • Minima RM50.00
3. Permohonan tandatangan balas SG (BB14) Duti Setem RM10.00 atas dokumen asal
4. Surat Tanggung Rugi – penyerahan tanpa Bil Muatan (BB15) Duti Setem RM10.00 atas dokumen asal

 

Print Friendly