Ahad, 23 September 2018, 13 Muharam 1440H Waktu Solat:
KL Imsak 5:37 | Subuh 5:47 | Syuruk 7:02 | Zohor 1:08 | Asar 4:14 | Maghrib 7:11 | Isyak 8:20

Jaminan Bank


Perkara Caj Kadar / Amaun
1. Setelah pengeluaran
 • Jaminan Bukan Kewangan
Komisen
 • 0.6% – 2.0% setahun + 0% GST
  Minimum : RM50.00
 • Jaminan Kewangan
 • 0.75% -2.25% setahun + 0% GST
  Minimum : RM50.00

Nota:

 • Sisihan Kadar = rujuk Surat Tawaran (L/O)
 • Sisihan Caj Minimum = ikut kadar fi dan caj ini
  (RM50.00)
 • Formula Komisen:
  FV x r x t 
  36500
  + GST 0%
  Di mana,
  FV  = Nilai Jaminan Bank
  r    =  Kadar komisen (seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran (LO)
  t    =  jumlah bulan atau sebahagian daripadanya
 • Format Bukan Standard
Fi pengendalian
 • Kadar rata RM150.00
      BG 1:1
 • Jaminan Kewangan
Komisen
 • Seperti formula komisen di atas dengan kadar komisen sebanyak 1.75% setahun daripada amaun BG atau RM300.00 yang mana lebih tinggi.
 • Jaminan Bukan Kewangan
  e.g Jaminan Perlaksanaan
Komisen
 • Seperti formula komisen di atas dengan kadar komisen sebanyak 1.5% setahun daripada amaun BG atau RM300.00 yang mana lebih tinggi.
2. Pindaan:
 • Pelanjutan tempoh
Komisen
 • Seperti formula komisen di atas
  Nota:
  Komisen akan dikenakan hanya bagi tempoh kontrak lanjutanMinimum : RM50.00
 • Kenaikan amaun
 Komisen
 • Seperti formula komisen di atas
  Nota:
  Komisen akan dikenakan dari tarikh pindaan sehingga tarikh tamat tempoh sahajaMinimum : RM50.00
 • Hanya perubahan dalam perkara tertentu selain daripada tenor dan amaun
 • RM50.00 bagi setiap permohonan
 • Pengurangan dalam tenor dan amaun
 • RM50.00 bagi setiap permohonan
 • Kenaikan amaun dan pelanjutan tarikh tamat tempoh
 • Seperti formula komisen yang dikira berdasarkan jumlah baharu dari tarikh pelanjutan sehingga tarikh tamat tempoh baharuMinima : RM50.00
 • Pengurangan amaun dan pelanjutan tarikh tamat tempoh
 • Seperti formula komisen yang dikira berdasarkan jumlah baharu (amaun yang merosot) dari tarikh pelanjutan sehingga tarikh tamat tempoh baharuMinima : RM50.00
 • Tempatan
Kiriman Pos
 • Kos sebenar + GST 0%
Kurier
 • Kos sebenar + GST 0%
 • Asing
Kurier
 • Kos sebenar + GST 0%
Pengeluaran SWIFT MT760
 • RM60.00
Pindaan SWIFT MT767
 • RM50.00

 

Lain-lain (MT799 dan lain-lain)
 • Tempatan: RM25.00
 • Asing: RM50.00
3. Surat Tanggung Rugi:
 • Ditandatangani oleh pemohon
Duti Setem
 • RM10.00
 • Ditandatangani oleh pemohon dan pihak ketiga sebagai penjamin (jika ditandatangani di atas surat tanggung rugi yang sama)
 • RM10.00
4. Salinan Asal Jaminan Bank Duti Setem
 • RM10.00 (tanpa mengira jenis jaminan)
5. Penggantian Jaminan Bank Yang Hilang Caj-caj Lain (Termasuk perbelanjaan luar jangka)
 • RM50.00

 

Print Friendly