Selasa, 21 Ogos 2018, 9 Zulhijjah 1439H Waktu Solat:
KL Imsak 5:43 | Subuh 5:53 | Syuruk 7:09 | Zohor 1:19 | Asar 4:33 | Maghrib 7:25 | Isyak 8:35

Pembiayaan Kenderaan-i GradHitz


Pembiayaan Kenderaan-i GradHitz adalah berlandaskan Murabahah Perjanjian Jualan Kenderaan Secara Penjualan Kepada Orang Yang Menempah (Murabahah To The Purchase Orderer (“MPO”)),

Setelah berusaha gigih menamatkan pengajian, tiba masanya untuk anda memiliki kereta sendiri. Nikmati kemudahan pembiayaan sehingga 100% kami pada kadar yang mampu dibayar serta tempoh pembayaran semula yang fleksibel. Kini anda bersedia untuk menempuh gerbang kejayaan.

CIRI-CIRI

Margin Pembiayaan

Sehingga 100% dari harga jualan keatas kenderaan nasional dan Bukan Nasional

Tempoh Pembiayaan

Sehingga 9 tahun

Kadar Pembiayaan
Kenderaan
Kadar
Kenderaan Nasional Dari 3.00% hingga 3.60%
Kenderaan Bukan Nasional Dari 2.90% hingga 3.35%

Nota :
Pengiraan keuntungan adalah secara bulanan berdasarkan kaedah Sum of Digit.

Kelayakan
 • Umur pemohon antara 20-30 tahun;
 • Graduan yang memiliki sekurang-kurangnya Diploma dari Universiti /Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf;
  • Status pekerjaan adalah tetap atau kontrak bagi majikan seperti berikut:
  • Badan Kerajaan dan Badan Berkanun
  • Syarikat Yang Tersenarai di Bursa Saham yang terpilih
  • Syarikat yang dimiliki oleh Bumiputra/kerajaan Malaysai (GLC)
  • Lain-lain Syarikat Swasta yang berdaftar sebagai Pakej di Bank Islam;
 • Berpendapatan Tetap
Dokumen Yang Diperlukan
 • Salinan Kad Pengenalan (Depan dan Belakang);
 • Salinan Memandu yang sah;
 • Salinan Skrol / Transkrip akademik
 • Salinan Penyata Pendapatan 3 bulan terkini; dan
 • Salinan Penyata Bank 3 bulan terkini (akaun gaji); atau
 • Penyata KWSP terkini / Penyata Gaji Tahunan; atau
 • Lain-lain dokumen sokongan yang boleh diterima pakai oleh pihak Bank sebagai bukti pendapatan tambahan
Manfaat
 • Margin pembiayaan yang tinggi – sehingga 100% dari harga jualan
 • Kadar Pembiayaan yang tetap dan kompetitif
 • Harga Jualan diketahui dan tetap
 • Tiada kos tersembunyi atau caj tambahan
 • Ibra’ (Rebat) diberikan ke atas penyelesaian awal
 • Kelulusan segera
Ta’widh (Gantirugi)
 • Pelanggan dengan ini bersetuju untuk membayar kepada Bank caj lewat bayar dengan cara ta’widh (gantirugi) seperti berikut:
  1. Sebelum tarikh matang Kemudahan Pembiayaan:
   Suatu jumlah yang bersamaan dengan satu peratus (1%) setahun dikira ke atas tunggakan ansuran sehingga tarikh penyelesaian penuh;
  2. Selepas tarikh matang Kemudahan Pembiayaan:
   Suatu jumlah yang bersamaan dengan kadar semasa semalaman harian Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam dikira ke atas baki Kemudahan iaitu baki Harga Jualan setelah ditolak ibra’ (jika ada);
  3. Hutang Selepas Penghakiman:
   Suatu jumlah yang bersamaan dengan kadar semasa semalaman harian Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam ke atas jumlah asas penghakiman dikira dari tarikh penghakiman sehingga tarikh penyelesaian penuh.

  DENGAN SYARAT kadar ta’widh (gantirugi) boleh diubah dari semasa ke semasa oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan akan dikenakan sebagaimana yang diluluskan oleh BNM.

Syarat-syarat Am
 • Kelulusan adalah berdasarkan kepada personal pemohon dan kapasiti perundangan, Karakter pinjaman, paten pembayaran yang lalu, dan lain-lain keperluan Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam).
 • Permohonan akan diproses dalam tempoh masa yang telah ditetapkan jika semua dokumen permohonan diterima dengan lengkap mengikut terma dan syarat yang ditetapkan.
 • Semua terma dan syarat adalah berdasarkan kepada garispanduan yang ditelah ditetapkan oleh pihak Bank Negara Malaysia dan Bank Islam Malaysia Berhad.

*Tertakluk pada terma dan syarat

 

Print Friendly