Rabu, 26 Jun 2019, 22 Syawal 1440H Waktu Solat:
KL Imsak 5:34 | Subuh 5:44 | Syuruk 7:06 | Zohor 1:19 | Asar 4:45 | Maghrib 7:28 | Isyak 8:43

Pembiayaan Kenderaan-iPembiayaan Kenderaan-i ialah pembiayaan bertempoh dan bercagar yang dikira berdasarkan kadar tetap. Pembiayaan Kenderaan-i membolehkan anda memiliki kenderaan idaman anda di bawah kontrak Murabahah Perjanjian Jualan Kenderaan Secara Penjualan Kepada Orang Yang Menempah (Murabahah To The Purchase Orderer (“MPO”)),

CIRI-CIRI

Margin
Pembiayaan

Sehingga 90% bagi kenderaan Nasional dan Bukan Nasional

Tempoh Pembiayaan

Sehingga 9 tahun

Kadar Pembiayaan
Kenderaan
Kadar
Kenderaan Nasional Dari 3.00% hingga 3.60%
Kenderaan Bukan Nasional Dari 2.90% hingga 3.35%

Nota :
Pengiraan keuntungan adalah secara bulanan berdasarkan kaedah Sum of Digit.


Kelayakan
 • Individu berumur minima 18 tahun dan tidak melebihi 60 tahun pada tempoh akhir bayaran pembiayaan
 • Warganegara Malaysia Berpendapatan Tetap

Dokumen Yang Diperlukan
 • Salinan Kad Pengenalan (Depan dan Belakang);
 • Salinan Memandu yang sah;
 • Salinan Penyata Pendapatan 3 bulan terkini; dan
 • Salinan Penyata Bank 3 bulan terkini (akaun gaji); atau
 • Penyata KWSP terkini / Penyata Gaji Tahunan; atau
 • Lain-lain dokumen sokongan yang boleh diterima pakai oleh pihak Bank sebagai bukti pendapatan tambahan

Manfaat
 • Kadar Pembiayaan yang tetap dan kompetitif
 • Harga Jualan diketahui dan tetap
 • Tiada kos tersembunyi atau caj tambahan
 • Ibra’ (Rebat) diberikan ke atas penyelesaian awal
 • Kelulusan segera

Ta’widh (Gantirugi)
Pelanggan dengan ini bersetuju untuk membayar kepada Bank caj lewat bayar dengan cara ta’widh (gantirugi) seperti berikut :
 • Sebelum tarikh matang Kemudahan Pembiayaan:
  Suatu jumlah yang bersamaan dengan satu peratus (1%) setahun dikira ke atas tunggakan ansuran sehingga tarikh penyelesaian penuh;
 • Selepas tarikh matang Kemudahan Pembiayaan:
  Suatu jumlah yang bersamaan dengan kadar semasa semalaman harian Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam dikira ke atas baki Kemudahan iaitu baki Harga Jualan setelah ditolak ibra’ (jika ada);

 • Hutang Selepas Penghakiman:
  Suatu jumlah yang bersamaan dengan kadar semasa semalaman harian Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam ke atas jumlah asas penghakiman dikira dari tarikh penghakiman sehingga tarikh penyelesaian penuh.

DENGAN SYARAT kadar ta’widh (gantirugi) boleh diubah dari semasa ke semasa oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan akan dikenakan sebagaimana yang diluluskan oleh BNM. Syarat-Syarat Am

 • Kelulusan adalah berdasarkan kepada pemohon dan kapasiti perundangan, Karakter pinjaman, cara pembayaran yang lalu, dan lain-lain keperluan Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam).
 • Permohonan akan diproses dalam tempoh masa yang telah ditetapkan jika semua dokumen permohonan diterima dengan lengkap mengikut terma dan syarat yang ditetapkan.
 • Semua terma dan syarat adalah berdasarkan kepada garispanduan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Negara Malaysia dan Bank Islam Malaysia Berhad.

 

*Tertakluk pada terma dan syarat

Print Friendly