Sabtu, 23 November 2019, 26 Rabiulawal 1441H Waktu Solat:

Aliran Tunai Peribadi-i


Aliran Tunai Peribadi-i dicagarkan dengan Deposit Tetap, Pelaburan Berstruktur atau Unit Amanah Saham 

Ciri-Ciri

Amaun Pembiayaan

 • Tertakluk pada minimum RM10,000

Margin Pembiayaan

 • Sehingga 100% jika dicagarkan kepada deposit tetap
 • Sehingga 80% jika dicagarkan kepada pelaburan berstruktur
 • Sehingga 60% jika dicagarkan kepada unit amanah saham

Tempoh Pembayaran

Jika dicagarkan kepada Deposit Tetap atau Pelaburan Berstruktur

 • Maksimum 5 tahun (60 bulan) dan tiada had umur

Jika dicagarkan kepada Unit Amanah Saham

 • Maksimum 5 tahun (60 bulan) atau sehingga umur persaraan atau 70 tahun (tarikh akhir umur bagi permohonan adalah 65 tahun), yang mana lebih awal

Tawaran Kadar Asas

 • 1-5 tahun : KA + 3.95%.|
  Nota : Kadar KA semasa adalah 4.03%
  Nota : Kadar Asas disemak (tarikh efektif 10 Mei 2019) adalah 3.77% setahun.

Kelayakan

Jika dicagarkan kepada Deposit Tetap atau Pelaburan Berstruktur

 • Pemohon hendaklah berumur 18 tahun ke atas
 • Warganegara Malaysia
 • Mempunyai pendapatan tetap minimum RM1,500 sebulan*
 • Bergaji tetap/ bekerja sendiri/ perkongsian

Jika dicagarkan kepada Unit Amanah Saham

 • Pemohon hendaklah berumur 18 tahun dan tidak melebihi umur persaraan pada tempoh akhir pembiayaan atau 70 tahun (tarikh akhir umur bagi permohonan adalah 65 tahun)
 • Warganegara Malaysia
 • Mempunyai pendapatan tetap minimum RM1,500 sebulan
 • Bergaji tetap/ bekerja sendiri/ perkongsian
 • Bagi bekerja sendiri/perkongsian – minima 2 tahun di dalam perniagaan

Perlindungan Takaful

 • Pelan Takaful Aliran Tunai Peribadi-i

Fi Wakalah

 • RM50.00 – Bayaran bertindak sebagai ejen pelanggan untuk menjual komoditi kepada Broker

Dokumen yang diperlukan

Jika dicagarkan kepada deposit tetap atau pelaburan berstruktur

Pekerja Bergaji

 • Salinan kad pengenalan
 • Slip gaji terkini
 • Penyata bank terkini selama 3 bulan (akaun di mana gaji dikreditkan)

Milikan Tunggal/Perkongsian

 • Salinan kad pengenalan
 • Pendaftaran perniagaan
 • Penyata akaun semasa 6 bulan terkini

Jika dicagarkan kepada Unit Amanah Saham

Pekerja Bergaji

 • Salinan kad pengenalan
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Penyata bank terkini selama 3 bulan (akaun di mana gaji dikreditkan)

dan sekurang-kurangnya satu daripada yang berikut:

 • Penyata pendapatan terkini (Borang BE/eBE/EA/EC); atau
 • Sebarang dokumen sokongan seperti penyata KWSP terkini

Milikan Tunggal/Perkongsian

 • Salinan kad pengenalan
 • Pendaftaran perniagaan
 • Penyata akaun semasa 6 bulan terkini
 • Penyata pendapatan tahunan (BE/B Form) terkini bersama resit pembayaran
 • Penyata kewangan perniagaan 2 tahun terkini

Kaedah Pembayaran

 • Arahan tetap dari akaun semasa Aliran Tunai Peribadi-i

Manfaat

 • Kadar pembiayaan yang kompetitif
 • Tanpa caj komitmen
 • Tanpa caj terselindung
 • Tanpa penjamin
 • Tanpa fi pemprosesan
 • Tempoh pembiayaan yang fleksibel
 • Harga jualan – tetap dan diketahui
 • Kelulusan cepat

Lembaran Pendedahan Produk

*Tertakluk pada terma dan syarat

Print Friendly, PDF & Email