Sabtu, 23 November 2019, 26 Rabiulawal 1441H Waktu Solat:

Pembiayaan


Pembiayaan Rumah & Aset Tetap

PerkaraCajKadar / Amaun
Semua jenis pembiayaan harta tanah/ tanahCaj Pembayaran Lewat (Ta’widh)(a) Semasa pembiayaan : 1% setahun ke atas tunggakan bayaran bulanan.
(b) Selepas tamat pembiayaan : berdasarkan kadar semasa Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam

Pembiayaan Rumah & Aset Tetap
Permohonan bagi Penyata PenebusanRM50.00 bagi setiap permohonan
Permohonan bagi salinan dokumen termasuk Perjanjian Jual Beli, Surat Tawaran, Dokumen sah yang membuktikan hak terhadap harta tanah & Surat Ikatan Penyerahan HakRM50.00 bagi setiap set dokumen
Permohonan bagi salinan dokumen dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
(Permohonan secara manual)

RM20.00 bagi setiap permohonan
Permohonan bagi salinan dokumen dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
(Permohonan secara online)

RM10.00 bagi setiap permohonan
Fi EjenRM25.00 : Pelantikan Bank
Islam sebagai Ejen Pembelian (ABPA) – (buat masa ini dikecualikan)

RM25.00 : Pelantikan Bank Islam sebagai Ejen Jualan (ABSA) – (buat masa ini
dikecualikan)
Fi penyimpanan dokumen sekuriti bagi pembiayaan yang telah dilangsaikanRM80.00 setahun


Pembiayaan Kenderaan

PerkaraCajKadar / Amaun

Pembiayaan Kenderaan
Duti Setem
RM20.00 (tanpa penjamin)RM30.00 (dengan penjamin)
Caj Pembaharuan Cukai JalanRM10.00
Caj Pembayaran Lewat (Ta’widh)
(a) Semasa pembiayaan : 1% setahun ke atas tunggakan bayaran bulanan.
(b) Selepas tamat pembiayaan : berdasarkan kadar semasa Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam

 

Pembiayaan Peribadi

PerkaraCajKadar / Amaun
Aliran Tunai -iCaj Pembayaran Lewat (Ta’widh)
(a) Semasa pembiayaan : 1% setahun ke atas tunggakan bayaran bulanan.
(b) Selepas tamat pembiayaan : berdasarkan kadar semasa Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam
Fi Ejen(a) RM25.00 : Pelantikan Bank
Islam sebagai Ejen Pembelian (ABPA)
(b) RM25.00 : Pelantikan Bank Islam sebagai Ejen Jualan (ABSA)
Duti SetemSeperti Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989) :
i. Perjanjian Prinsipal – Ad Valorem Sebanyak 0.5% daripada jumlah pembiayaan dan
ii. Perjanjian Sekunder / Tambahan – Nominal RM10
Pembiayaan Peribadi -i

Caj pembayaran lewat (Ta’widh)

(a) Semasa pembiayaan : 1% setahun ke atas tunggakan bayaran bulanan.
(b) Selepas tamat pembiayaan : berdasarkan kadar semasa Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam
Fi Ejen(a) RM25.00 : Pelantikan Bank
Islam sebagai Ejen Pembelian (ABPA) (b) RM25.00 : Pelantikan Bank Islam sebagai Ejen Jualan (ABSA)
Duti SetemSeperti Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989) :
i. Perjanjian Prinsipal – Ad Valorem Sebanyak 0.5% daripada jumlah pembiayaan dan
ii. Perjanjian Sekunder / Tambahan – Nominal RM10

 

Print Friendly, PDF & Email