Rabu, 22 Ogos 2018, 10 Zulhijjah 1439H Waktu Solat:
KL Imsak 5:43 | Subuh 5:53 | Syuruk 7:09 | Zohor 1:19 | Asar 4:32 | Maghrib 7:24 | Isyak 8:35

Pembiayaan


Pembiayaan Rumah & Aset Tetap

Perkara Caj Kadar / Amaun
Semua jenis pembiayaan harta tanah/ tanah Caj Pembayaran Lewat (Ta’widh) (a) Semasa pembiayaan : 1% setahun ke atas tunggakan bayaran bulanan.(b) Selepas tamat pembiayaan : berdasarkan kadar semasa Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam

Pembiayaan Rumah & Aset Tetap
Permohonan bagi Penyata Penebusan RM50.00 bagi setiap permohonan
(Fi termasuk 0% GST)
Permohonan bagi salinan dokumen termasuk Perjanjian Jual Beli, Surat Tawaran, Dokumen sah yang membuktikan hak terhadap harta tanah & Surat Ikatan Penyerahan Hak RM50.00 bagi setiap set dokumen
(Fi termasuk 0% GST)
Permohonan bagi salinan dokumen dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
(Permohonan secara manual)

RM20.00 bagi setiap permohonan
(Fi termasuk 0% GST)
Permohonan bagi salinan dokumen dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
(Permohonan secara online)

RM10.00 bagi setiap permohonan
(Fi termasuk 0% GST)
Fi Ejen RM25.00 : Pelantikan Bank
Islam sebagai Ejen Pembelian (ABPA) – (buat masa ini dikecualikan)RM25.00 : Pelantikan Bank Islam sebagai Ejen Jualan (ABSA) – (buat masa ini
dikecualikan)
Fi penyimpanan dokumen sekuriti bagi pembiayaan yang telah dilangsaikan RM80.00 setahun (Fi termasuk 0% GST)

Nota : 0% GST termasuk dalam yuran/caj di mana berkenaan (Berkuat kuasa 1 Jun 2018)

Pembiayaan Kenderaan

Perkara Caj Kadar / Amaun

Pembiayaan Kenderaan
Duti Setem RM20.00 (tanpa penjamin)RM30.00 (dengan penjamin)
Caj Pembaharuan Cukai Jalan RM10.00

Nota : 0% GST termasuk dalam yuran/caj di mana berkenaan (Berkuat kuasa 1 Jun 2018)

 

Pembiayaan Peribadi

Perkara Caj Kadar / Amaun
Aliran Tunai -i

Caj pembayaran lewat (Ta’widh)

(a) Semasa pembiayaan : 1% setahun ke atas tunggakan bayaran bulanan.(b) Selepas tamat pembiayaan : berdasarkan kadar semasa Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam
Fi Ejen (a) RM25.00 : Pelantikan Bank
Islam sebagai Ejen Pembelian (ABPA)
(b) RM25.00 : Pelantikan Bank Islam sebagai Ejen Jualan (ABSA)
Pembiayaan Peribadi -i

Caj pembayaran lewat (Ta’widh)

(a) Semasa pembiayaan : 1% setahun ke atas tunggakan bayaran bulanan.(b) Selepas tamat pembiayaan : berdasarkan kadar semasa Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam
Fi Ejen (a) RM25.00 : Pelantikan Bank
Islam sebagai Ejen Pembelian (ABPA) (b) RM25.00 : Pelantikan Bank Islam sebagai Ejen Jualan (ABSA)
Print Friendly