Isnin, 22 Julai 2019, 19 Zulkaedah 1440H Waktu Solat:
KL Imsak 5:41 | Subuh 5:51 | Syuruk 7:11 | Zohor 1:22 | Asar 4:46 | Maghrib 7:30 | Isyak 8:44

Pembiayaan


Pembiayaan Rumah & Aset Tetap

Perkara Caj Kadar / Amaun
Semua jenis pembiayaan harta tanah/ tanah Caj Pembayaran Lewat (Ta’widh) (a) Semasa pembiayaan : 1% setahun ke atas tunggakan bayaran bulanan.
(b) Selepas tamat pembiayaan : berdasarkan kadar semasa Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam

Pembiayaan Rumah & Aset Tetap
Permohonan bagi Penyata Penebusan RM50.00 bagi setiap permohonan
Permohonan bagi salinan dokumen termasuk Perjanjian Jual Beli, Surat Tawaran, Dokumen sah yang membuktikan hak terhadap harta tanah & Surat Ikatan Penyerahan Hak RM50.00 bagi setiap set dokumen
Permohonan bagi salinan dokumen dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
(Permohonan secara manual)

RM20.00 bagi setiap permohonan
Permohonan bagi salinan dokumen dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
(Permohonan secara online)

RM10.00 bagi setiap permohonan
Fi Ejen RM25.00 : Pelantikan Bank
Islam sebagai Ejen Pembelian (ABPA) – (buat masa ini dikecualikan)

RM25.00 : Pelantikan Bank Islam sebagai Ejen Jualan (ABSA) – (buat masa ini
dikecualikan)
Fi penyimpanan dokumen sekuriti bagi pembiayaan yang telah dilangsaikan RM80.00 setahun


Pembiayaan Kenderaan

Perkara Caj Kadar / Amaun

Pembiayaan Kenderaan
Duti Setem
RM20.00 (tanpa penjamin)RM30.00 (dengan penjamin)
Caj Pembaharuan Cukai Jalan RM10.00
Caj Pembayaran Lewat (Ta’widh)
(a) Semasa pembiayaan : 1% setahun ke atas tunggakan bayaran bulanan.
(b) Selepas tamat pembiayaan : berdasarkan kadar semasa Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam

 

Pembiayaan Peribadi

Perkara Caj Kadar / Amaun
Aliran Tunai -i Caj Pembayaran Lewat (Ta’widh)
(a) Semasa pembiayaan : 1% setahun ke atas tunggakan bayaran bulanan.
(b) Selepas tamat pembiayaan : berdasarkan kadar semasa Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam
Fi Ejen (a) RM25.00 : Pelantikan Bank
Islam sebagai Ejen Pembelian (ABPA)
(b) RM25.00 : Pelantikan Bank Islam sebagai Ejen Jualan (ABSA)
Duti Setem Seperti Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989) :
i. Perjanjian Prinsipal – Ad Valorem Sebanyak 0.5% daripada jumlah pembiayaan dan
ii. Perjanjian Sekunder / Tambahan – Nominal RM10
Pembiayaan Peribadi -i

Caj pembayaran lewat (Ta’widh)

(a) Semasa pembiayaan : 1% setahun ke atas tunggakan bayaran bulanan.
(b) Selepas tamat pembiayaan : berdasarkan kadar semasa Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam
Fi Ejen (a) RM25.00 : Pelantikan Bank
Islam sebagai Ejen Pembelian (ABPA) (b) RM25.00 : Pelantikan Bank Islam sebagai Ejen Jualan (ABSA)
Duti Setem Seperti Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989) :
i. Perjanjian Prinsipal – Ad Valorem Sebanyak 0.5% daripada jumlah pembiayaan dan
ii. Perjanjian Sekunder / Tambahan – Nominal RM10

 

Print Friendly