Selasa, 21 Ogos 2018, 9 Zulhijjah 1439H Waktu Solat:
KL Imsak 5:43 | Subuh 5:53 | Syuruk 7:09 | Zohor 1:19 | Asar 4:33 | Maghrib 7:25 | Isyak 8:35

Kad-i Bank Islam


Jenis Kad MasterCard
Utama (RM) Tambahan (RM)
Yuran Tahunan World 777.00 333.00
Platinum 388.00 150.00
Emas 130.00 60.00
Jenis Kad Visa
Utama (RM) Tambahan (RM)
Infinite 777.00 333.00
Platinum 388.00 150.00
Gold 130.00 60.00
Caj Keuntungan Peringkat 1 13.5% setahun jika bayaran minima dibuat oleh Ahli Kad sebelum atau pada Tarikh Matang selama 12 bulan berturut-turut
Peringkat 2 16% setahun jika bayaran minima dibuat oleh Ahli Kad sebelum atau pada Tarikh Matang selama 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan
Peringkat 3 17.5% setahun (selain daripada kategori-kategori di atas)
Tempoh Tangguh
 • Untuk transaksi runcit* – 20 hari dari tarikh penyata, jika anda membayar dengan penuh sebelum atau pada tarikh matang.
 • Jika anda tidak melunaskan sepenuhnya sebelum atau selepas tarikh matang, caj kewangan akan dikenakan bermula daripada tarikh transaksi didebitkan.

*Tidak tertakluk kepada Pindahan Baki dan Pengeluaran Tunai

Caj Gantirugi Lewat Bayar (Ta’widh) 1% ke atas jumlah baki atau minima RM5.00 yang mana lebih tinggi atau maksimum RM50.00.
Caj Pengeluaran Tunai

ATM Bank Islam

2.5% daripada nilai pengeluaran tunai atau RM12.00 (yang mana lebih tinggi)
ATM Bank-bank Lain 3% daripada nilai pengeluaran tunai atau RM50 (yang mana lebih tinggi atau berbeza mengikut lain-lain bank)
Caj Kewangan 18% setahun berdasarkan perkiraan harian dari tarikh pengeluaran tunai atau oindahan tunai ke Akaun Simpanan/ Semasa Bank Islam sehingga pembayaran sepenuhnya diselesaikan
Permintaan Penyata Tambahan RM5.00 untuk setiap salinan, sama ada Kad Utama atau Kad Tambahan
Permintaan Draf Jualan Salinan – RM5.00 setiap salinan
Asal – RM15.00 setiap Draf Jualan Asal
Caj Penggantian Kad RM50 (tidak tertakluk di bawah Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan 2014)
Pindahan Baki (Kad Kredit-i Bank Islam ke Akaun Simpanan/Semasa Bank Islam) 2.5% daripada nilai tunai yang dipindahkan atau RM12.00, yang mana lebih tinggi
Bayaran minima setiap bulan 5% dari jumlah baki yang masih belum dijelaskan pada tarikh pemprosesan Penyata Akaun atau RM50.00, mana-mana yang lebih tinggi
Transaksi Luar Negara Kadar pertukaran wang asing adalah ditentukan oleh MasterCard / Visa pada tarikh penerimaan dan/atau pemprosesan transaksi oleh Bank Islam.

*0% Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) adalah termasuk dalam yuran dan caj.

Jenis Kad
Pengeluaran Kad
 • RM10.00 – Kad Debit-i Visa Universiti (Unidebit)
 • RM12.00 – Kad Debit-i Visa Generik Team Harimau
 • RM12.00 – Kad Debit-i Visa Team Harimau Paywave.
 • RM12.00 – Kad Debit-i Visa Kelab Bolasepak Negeri payWave
 • RM12.00 – Kad Debit-i Visa Konfederasi Hoki Malaysia / Badminton Malaysia / Malaysia Rugby Union payWave
Yuran Tahunan (Yuran tahunan tidak akan dikenakan kepada pelanggan bagi tahun yang sama kad debit-i dikeluarkan)
 • RM10.00 – Kad Debit-i Visa Universiti (Unidebit)
 • RM12.00 – Kad Debit-i Visa Team Harimau Generik
 • RM13.00 – Kad Debit-i Visa Team Harimau Paywave.
 • RM15.00 – Kad Debit-i Visa Kelab Bolasepak Negeri payWave
 • RM13.00 – Kad Debit-i Visa Konfederasi Hoki Malaysia / Badminton Malaysia / Malaysia Rugby Union payWave
Pengeluaran Wang Tunai

Di ATM Bank Islam

 • Tiada Caj
Di ATM melalui MEPS
 • Bank Tempatan – RM1.00 setiap kali pengeluaran
 • Bank Asing – RM4.00 setiap kali pengeluaran

Di mana-mana ATM melalui VISA Plus

 • RM10.00 setiap kali pengeluaran
Transaksi Luar Negara Tertakluk kepada kadar tukaran wang asing yang ditentukan oleh pihak VISA pada ketika itu

Caj penggantian kad debit-i

(Caj ini tidak tertakluk di bawah Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan 2014).

 • RM12.00 – Kad Debit-i Visa Team Harimau Generik
 • RM12.00 – Kad Debit-i Visa Team Harimau Paywave.
 • RM12.00 – Kad Debit-i Visa Kelab Bolasepak Negeri payWave
 • RM12.00 – Kad Debit-i Visa Konfederasi Hoki Malaysia / Badminton Malaysia / Malaysia Rugby Union payWave
Fi permintaan salinan draf jualan RM5.00 – slip salinan
RM15.00 – slip asal
Fi permintaan salinan penyata Akaun Semasa
 • Harian – RM3.00 setiap permohonan
 • Mingguan – RM5.00 setiap permohonan
 • Dalam tempoh 1 tahun – RM1.00 setiap salinan + RM5.00 setiap permohonan
 • Melebihi 1 tahun – RM1.00 setiap salinan + RM10.00 setiap permohonan
Pertanyaan baki akaun di ATM Bank Islam dan melalui MEPS Percuma
Transaksi Tabung Haji di ATM Bank Islam
 • RM1.00 setiap kali transaksi Pengeluaran Wang Tunai
 • RM1.00 setiap kali transaksi Simpanan Wang Tunai

*0% Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) adalah termasuk dalam yuran dan caj.

Print Friendly