Sabtu, 23 November 2019, 26 Rabiulawal 1441H Waktu Solat:

Cek Jurubank dan Draf Permintaan


Cek Jurubank (BC)

PerkaraCajKadar / Amaun
Pengeluaran Cek Jurubank (BC) RM2.00 + duti setem RM0.15
Pembatalan & Penggantian BC RM2.00 bagi setiap keping
Cek Jurubank yang dilaporkan hilangCaj Duti Setem adalah untuk surat gantirugi bagi sebarang amaunRM10.00 (duti setem)

Cek Jurubank – Penerbitan Saham Awam MIDF/MIH (BC – MIDF/MIH)

PerkaraCajKadar / Amaun
Pengeluaran BC-MIDF/MIH RM2 + duti setem RM0.15
Pembatalan & Penggantian BC-MIDF/MIH RM2 bagi setiap keping
Cek Jurubank-MIDF/MIH yang dilaporkan hilangCaj Duti Setem adalah untuk surat gantirugi bagi sebarang amaunRM10.00 (duti setem)

Draf Pemintaan (DD) Tempatan

PerkaraCajKadar / Amaun
Pengeluaran Draf Permintaan (DD) RM2 +0.03% daripada amaun DD: minimum RM1 maksimum RM500
Pembatalan & Penggantian DD RM2 bagi setiap keping
Draf Permintaan yang dilaporkan hilangCaj Duti Setem adalah untuk surat gantirugi bagi sebarang amaunRM10.00 (duti setem)

Cek Jurubank – Penerbitan Saham Awam MIDF/MIH (DD – MIDF/MIH)

PerkaraCajKadar / Amaun
Pengeluaran DD MIDF/MIH RM2
Pembatalan & Penggantian DD-MIDF/MIH RM2 bagi setiap keping
Draf Permintaan-MIDF/MIH yang dilaporkan hilangCaj Duti Setem adalah untuk surat gantirugi bagi sebarang amaunRM10.00 (duti setem)

Draf Permintaan Asing (FDD)

PerkaraCajKadar / Amaun
Pengeluaran Draf Permintaan Asing (FDD) – RM3 (di bawah RM5,000)
– RM1 (RM5,000 ke atas)
+ RM0.15 (duti setem)
Pembatalan & Penggantian FDD RM2 bagi setiap keping
Draf Permintaan Asing yang dilaporkan hilangCaj Duti Setem adalah untuk surat gantirugi bagi sebarang amaunRM10.00 (duti setem)

 

Print Friendly, PDF & Email