Selasa, 20 Februari 2018, 4 Jamadilakhir 1439H Waktu Solat:
KL Imsak 6.00 | Subuh 6:10 | Syuruk 7:25 | Zohor 1:30 | Asar 4:48 | Maghrib 7:29 | Isyak 8:39

Akaun Semasa


Perkara Caj Kadar / Amaun
Permohonan Penyata Harian RM3.18 bagi setiap permohonan
Mingguan RM5.30 bagi setiap permohonan
Dalam tempoh 1 tahun RM1.00 bagi satu salinan + RM5.00 bagi satu permohonan+6%
Lebih dari 1 tahun RM1.00 bagi satu salinan + RM10.00 bagi satu permohonan+6%
Permohonan Fotokopi Cek/ Slip Masuk Wang/ Khidmat Nasihat Dalam tempoh 1 tahun RM1.00 bagi satu salinan + RM5.00 bagi satu permohonan+6%
Lebih dari 1 tahun RM1.00 bagi satu salinan + RM10.00 bagi satu permohonan+6%
Permohonan Fotokopi Imej Cek 3 bulan dan ke bawah RM1.00 bagi satu salinan + RM5.00 bagi satu permohonan+6%
Lebih dari 3 bulan RM1.00 bagi satu salinan + RM10.00 bagi satu permohonan+6%
Buku Cek Tak Dikutip Selepas 30 hari pengeluaran RM21.20 bagi setiap buku cek yang dimusnahkan
Pembayaran Melalui Kaunter menerusi Cek Cek ke-5 dan seterusnya RM5.30 bagi setiap cek
Penjelasan Cek oleh Pihak Ketiga Setiap Cek RM2.12
Pemberhentian Pembayaran Arahan pemberhentian pembayaran RM10.60 bagi setiap pemberhentian cek apabila dikemukakan
Arahan pemberhentian pembayaran dan dana tidak mencukupi RM116.60 bagi setiap pemberhentian cek apabila dikemukakan (pemberhentian pembayaran + dana tidak mencukupi )
Menyerahkan Cek dengan Baki Tidak Mencukupi   RM53.00 bagi setiap cek
Cek Keluar Dikembalikan dengan Baki Tidak Mencukupi Tidak mencukupi (termasuk teknikal) RM53.00 bagi setiap cek
Teknikal RM10.60 bagi setiap cek
Pemulangan Cek Dalaman Tarikh hadapan RM10.60 dicaj kepada penerima/ pendeposit
Transaksi pengeluaran tunai antara cawangan – hanya untuk akaun  individu & pemilikan tunggal Kabel/ Faks/ Caj penghantaran RM5.30
Caj Perkhidmatan Separuh Tahun
  • Individu dan Lain-lain (iaitu Persatuan) dengan baki purata kurang daripada RM1,000
  • Syarikat dengan baki purata kurang daripada RM10,000.00
RM10.00
Penutupan Awal Akaun Semasa Dalam tempoh 3 bulan RM21.20
Duti Setem atas Cek   RM0.15 bagi setiap helaian cek
Mandat   RM10.00 (duit setem)
Permohonan untuk pengesahan status akaun syarikat Dokumen penghantaran tender hendaklah dilampirkan bersama   RM21.20
Permohonan untuk pengesahan penandatangan Cek Yang Dibenarkan untuk membaharui Lesen Pusat Khidmat Kontraktor   RM21.20
Deposit syiling – untuk akaun perniagaan   Tiada caj bagi RM100.00 yang pertama RM2.12 untuk setiap RM100.00 yang berikutnya

Nota: Yuran/caj adalah termasuk 6% GST dimana berkenaan, mulai 1 April 2015.

Print Friendly
Bank Islam