Khamis, 21 November 2019, 24 Rabiulawal 1441H Waktu Solat:

Ar-Rahnu


Ar-Rahnu adalah satu produk pinjaman jangka pendek (Qardh) di mana pelanggan akan mencagar Emas atau mana-mana sekuriti yang diterima (dirujuk sebagai Emas) sebagai cagaran bagi pinjaman yang diberikan.

Kemudahan ini adalah berlandaskan kontrak Syariah, iaitu Qardh, Rahn dan Wadiah Yad Dhamanah di bawah pengurusan Bahagian Perbankan Pengguna Bank Islam Malaysia Berhad.

Print Friendly, PDF & Email