Kaji Selidik Profil Risiko Pelanggan
 
Kepada Pelanggan yang Dihargai,
Menentukan tahap profil risiko anda adalah amat penting kerana Bank Islam ingin menentukan pelan pelaburan yang terbaik bagi memenuhi keperluan kewangan anda. Kaji selidik berikut disediakan untuk mengenalpasti profil risiko anda iaitu toleransi anda kepada risiko pelaburan. Anda digalakan untuk berbincang dengan penasihat anda apabila menilai profil risiko anda.
 
1) Umur Anda:
2) Pengalaman pelaburan anda yang lepas:
3) Berapakah peratus pendapatan pelaburan anda sekarang?
4) Berapakah bahagian daripada keseluruhan pelaburan anda yang dilaburkan ke dalam saham atau dana ekuiti?
5) Manakah diantara sekuriti berikut memenuhi keperluan anda?
6) Potensi pendapatan masa hadapan anda:
7) Manakah diantara penyataan dibawah menerangkan perasaan dan perlakuan anda?
8) Selepas memperuntukkan aset kewangan anda, apakah yang anda akan lakukan selepas mendapat pendapatan / kerugian permulan yang tinggi?
9) Berapa lamakah anda boleh mengekalkan cara hidup anda tanpa sebarang pendapatan?
10) Berapa lamakah masa yang anda perlukan untuk memenuhi matlamat kewangan anda?
11) Berikut adalah agihan pendapatan tahunan bagi 5 jeni pelaburan yang berbeza. Manakah diantara berikut memenuhi tahap toleransi risiko anda?
 
Penafian
Kaji selidik ini disediakn oleh Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). BIMB adalah Institusi Penasihat Unit Amanah yang dilantik untuk BIMB Investment Management Berhad (BIMB Invest). Keputusan kaji selidik ini adalah berdasarkan maklumat yang diberikan oleh anda kepada Bank, dan disediakan hanya sebagai rujukan untuk anda membuat keputusan pelaburan. Kaji selidik dan keputusan ini bukan merupakan tawaran atau galakkan untuk pembelian unit amanah atau pelaburan dan juga tidak dikira sebagai nasihat pelaburan. BIMB tidak bertanggungjawab  dan tidak memberi jaminan keatas ketepatan atau kesempurnaan maklumat yang diberikan. Maklumat peribadi yang dikumpul di dalam kaji selidik ini akan disimpan secara sulit oleh BIMB. Maklumat juga mungkin akan digunakan oeh BIMB atau BIMB Invest dibawah tugas-tugas sulit, untuk mereka dan/atau memasarkan produk dan perkhidmatan unit amanah. 
 
Nota
Pelaburan mempunyai risiko. Pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami isi kandungan Prospektus yang berkaitan sebelum melabur dan mengambil kira pembayaran fi dan yuran yang terlibat. Prestasi lepas tidak menjamin pulangan masa hadapan serta nilao pelaburan berkemungkinan naik atau turun. Unit-unit pelaburan hanya akan dikeluarkan selepas penerimaan borang permohonan yang mengiringi Prospektus, yang boleh diperolehi di semua Cawangan Bank Islam. Dana ini mungkin tidak sesuai untuk semua individu dan jika terdapat keraguan, pelabur hendalah mendapatkan nasihat daripada penasihat professional bebas.  
 
Ketepatan dan kesesuaian penggunaan kalkulator ini untuk mana-mana situasi tertentu adalah tidak dijamin dan tidak boleh digunapakai bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang.