Home

Peta Laman |
 
  Perbankan Peribadi
  Perbankan Perniagaan
  Info Korporat
English   |   Bahasa Malaysia  
 
 Kempen 'SMS4iPAD'

 

 
 • Kempen ini terbuka kepada semua pelanggan Bank Islam yang lama dan baru.
 • Tiga (3) pelanggan yang layak berpeluang memenangi iPad yang akan diumumkan setiap bulan
 • Kempen ini bermula dari 1 Januari 2011 hingga 30 Jun 2011.
   

Terma dan Syarat

Mekanisma Kempen Pelanggan perlu menghantar SMS maklumat yang diperlukan ke 32728 (DAPAT) untuk memenangi iPad.
Maklumat pelanggan yang diperlukan
 
 1. Nama pelanggan
 2. Harga belian rumah
 3. Tahun pembelian
 4. Bandar
Produk Perbankan Pengguna  Pembiayaan Perumahan sahaja.
Kelayakan
 1. Semua pemilik rumah sahaja
 2. Semua maklumat yang dihantar adalah lengkap (nama, harga belian rumah, tahun belian & bandar)
 3. Dihantar hanya melalui SMS ke 32728 (DAPAT)
 4. Produk – Pembiayaan Perumahan sahaja
Proses
 
 1. Pelanggan menghantar maklumat yang diperlukan melalui SMS ke DAPAT
 2. BSM akan menapis segala maklumat di portal DAPAT
 3. Cabutan akan dibuat pada minggu pertama pada setiap bulan berikutnya.
 4. Pemenang akan diumumkan melalui email/facebook. Bank Islam juga akan menghubungi pemenang bagi penyampaian hadiah.
Hadiah Sebuah iPad – setiap bulan bagi tiga (3) pemenang yang layak.
Cabutan Hadiah Cabutan hadiah akan diadakan setiap bulan. Walau bagaimanapun, Bank mempunyai budi bicara untuk mengkaji semula kekerapan cabutan hadiah itu.
Perakuan Perakuan Saya/ Kami dengan ini mengesahkan dan mengisytiharkan bahawa saya/ kami bukan:-
 1. Kakitangan tetap atau kakitangan kontrak Bank Islam;
 2. Wakil dan/atau ejen (termasuk ejen pengiklanan dan promosi) Bank Islam.
Pemberitahuan Pemenang Pemenang akan diberitahu melalui surat dan/atau menerusi panggilan telefon. Selain daripada kaedah pengumuman yang dinyatakan di atas, pemenang (termasuk Hadiah Utama) akan dimaklumkan melalui laman-web Bank Islam di www.bankislam.com.my
Keputusan Pemenang Keputusan pemenang adalah muktamad. Sebarang rayuan dan surat menyurat tidak akan dilayani.
Pengiklanan dan Promosi Bank Islam mempunyai hak untuk menggunakan nama dan gambar pemenang dan maklumat lain bagi tujuan pengiklanan dan promosi..
Perubahan terhadap Terma dan Syarat Bank mempunyai hak untuk menambah, menggugurkan, membetulkan atau mengubah sebarang atau kesemua Terma dan Syarat pada bila-bila masa. Perubahan-perubahan itu akan berkuat kuasa apabila notis dipamerkan di premis-premis Bank atau dimaklumkan menerusi mana-mana jenis komunikasi lain yang bersesuaian.
Maklumat pelanggan Bank Islam mempunyai hak untuk menggunakan segala maklumat berkaitan dengan pelanggan dan menghubungi pelanggan yang layak.
Lain-lain Sekiranya terdapat konflik pada Terma dan Syarat antara versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, maka versi Bahasa Inggeris akan digunakan.
 

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer versi 7 dan ke atas. © Bank Islam Malaysia Berhad (98127- X). Hakcipta Terpelihara.