Home

Peta Laman |
 
  Perbankan Peribadi
  Perbankan Perniagaan
  Info Korporat
English   |   Bahasa Malaysia  
 
Skim Jaminan Pinjaman Pembiayaan Penstrukturan Semula Industri

 

Ciri-Ciri Utama

Matlamat
 
Untuk menggalakkan pelaburan:
 • Yang meningkatkan produktiviti;
 • Dalam aktiviti nilai ditambah yang tinggi (seperti aktiviti penyelidikan & pembangunan, dan aktiviti pertanian hiliran); dan
 • Yang menggalakkan penggunaan teknologi hijau yang lebih pesat.
Kriteria Kelayakan Syarikat-syarikat milik warganegara Malaysia yang sah berdaftar (sekurang-kurangnya 51%) dalam semua sektor ekonomi.
Had Pembiayaan
 • Minimum: RM50,000
 • Maksimum: Pembiayaan agregat sebanyak RM50.0 juta bagi setiap syarikat
Tujuan Pembiayaan
 • Untuk membiayai pelaburan yang memenuhi matlamat skim.
 • Pembiayaan semula kemudahan kredit yang sedia ada tidak dibenarkan.
Perlindungan Jaminan
 • Bagi syarikat-syarikat dengan ekuiti pemegang saham kurang daripada RM20 juta:
  • 80% oleh Kerajaan
  • 20% oleh institusi kewangan pelaksana;
 • Bagi syarikat-syarikat dengan ekuiti pemegang saham sebanyak RM20 juta atau lebih:
  • 50% oleh Kerajaan
  • 50% oleh institusi kewangan pelaksana;
Fi Jaminan 0.5% setahun
Tempoh Pembiayaan Sehingga 10 tahun
Tarikh Permohonan Permohonan dibuka dari 16 Mac 2009 sehingga 31 Disember 2010 atau semasa kelulusan pembiayaan sehingga RM5 bilion, yang mana lebih awal
 

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer versi 7 dan ke atas. © Bank Islam Malaysia Berhad (98127- X). Hakcipta Terpelihara.