Home

Peta Laman |
 
  Perbankan Peribadi
  Perbankan Perniagaan
  Info Korporat
English   |   Bahasa Malaysia  
 
 Kad-i Emas & Klasik

 

 
 MasterCard (Emas)

MasterCard (Klasik)
   
 Visa (Emas)  Visa (Klasik)

 
CIRI-CIRI DAN MANFAAT

 Ciri-Ciri Produk
Jenama MasterCard & Visa
Kontrak Tawwaruq
Tempoh Kontrak 3 tahun
Fi Penyertaan Tiada fi penyertaan
Kadar Keuntungan 13.5% ke 17.5% setahun

Perkhidmatan Kad-i Emas & Klasik Bank Islam

 • Pembelian runcit
 • Kemudahan pengeluaran wang tunai di ATM Bank Islam
 • Akses pembayaran mudah dan pengeluaran wang tunai di mana-mana cawangan dan ATM Bank Islam
 • Pindahan baki
 • Pengeluaran wang tunai kecemasan di luar negeri
 • Khidmat Pelanggan 24 jam
   

Ciri-Ciri Kad-i Emas & Klasik Bank Islam

 • Berlandaskan kontrak Syariah yang bebas daripada ‘Riba’ dan ‘Gharar’
 • Tempoh kontrak selama 3 tahun
 • Margin keuntungan ditetapkan untuk seluruh tempoh pemilikan kad
 • Menerima transaksi daripada pedagang ‘HALAL’ sahaja
 • Had pembiayaan yang ditawarkan setanding dengan pengeluar-pengeluar kad lain.
 • Diiktiraf di seluruh dunia
 • Teknologi Cip SMART terkini
   

Keistimewaan Kad-i Emas & Klasik Bank Islam

 • Pengecualian fi tahunan, tertakluk pada minimum 12 transaksi setahun.
 • Tanpa elemen pengkompaunan
 • Fi pengeluaran wang tunai yang kompetitif Fi pengeluaran wang tunai ialah 2.5% atau RM12 (yang mana lebih tinggi) Pemegang kad juga boleh membuat pengeluaran wang tunai sehingga 50% daripada had pembiayaan.
 • Perlindungan Takaful Keluarga Kumpulan Saling Melengkapi (sehingga RM100,000) dan perbelanjaan pengurusan jenazah sebanyak RM5,000 untuk pemegang kad prinsipal di sepanjang tempoh kontrak.
 • Penerimaan pembayaran zakat
 • Diskaun untuk Tempahan Mel Tempahan Telefon (MOTO) & Skim Bayaran Mudah. 

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer versi 7 dan ke atas. © Bank Islam Malaysia Berhad (98127- X). Hakcipta Terpelihara.