Home

Peta Laman |
 
  Perbankan Peribadi
  Perbankan Perniagaan
  Info Korporat
English   |   Bahasa Malaysia  
 
 Cek Jurubank dan Draf Permintaan

 


Cek Jurubank (BC)
Perkara Caj Kadar / Amaun
Pengeluaran Cek Jurubank (BC)   RM2.00 + duti setem RM0.15
Pembatalan & Penggantian BC   RM2.00 bagi setiap keping
Cek Jurubank yang dilaporkan hilang Caj Duti Setem adalah untuk surat gantirugi bagi sebarang amaun RM10.00 (duti setem)

Cek Jurubank – Penerbitan Saham Awam MIDF/MIH (BC – MIDF/MIH)
Perkara Caj Kadar / Amaun
Pengeluaran BC-MIDF/MIH   RM2 + duti setem RM0.15
Pembatalan & Penggantian BC-MIDF/MIH   RM2 bagi setiap keping
Cek Jurubank-MIDF/MIH yang dilaporkan hilang Caj Duti Setem adalah untuk surat gantirugi bagi sebarang amaun RM10.00 (duti setem)

Draf Pemintaan (DD) Tempatan
Perkara Caj Kadar / Amaun
Pengeluaran Draf Permintaan (DD)   RM2 +0.03% daripada amaun DD: minimum RM1 maksimum RM500
Pembatalan & Penggantian DD   RM2 bagi setiap keping
Draf Permintaan yang dilaporkan hilang Caj Duti Setem adalah untuk surat gantirugi bagi sebarang amaun RM10.00 (duti setem)

Cek Jurubank – Penerbitan Saham Awam MIDF/MIH (DD – MIDF/MIH)
Perkara Caj Kadar / Amaun
Pengeluaran DD MIDF/MIH   RM2
Pembatalan & Penggantian DD-MIDF/MIH   RM2 bagi setiap keping
Draf Permintaan-MIDF/MIH yang dilaporkan hilang Caj Duti Setem adalah untuk surat gantirugi bagi sebarang amaun RM10.00 (duti setem)

Draf Permintaan Asing (FDD)
Perkara Caj Kadar / Amaun
Pengeluaran Draf Permintaan Asing (FDD)


 
  - RM3 (di bawah RM5,000)
- RM1 (RM5,000 ke atas)
+ RM0.15 (duti setem)
Pembatalan & Penggantian FDD   RM2 bagi setiap keping
Draf Permintaan Asing yang dilaporkan hilang Caj Duti Setem adalah untuk surat gantirugi bagi sebarang amaun RM10.00 (duti setem)
 

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer versi 7 dan ke atas. © Bank Islam Malaysia Berhad (98127- X). Hakcipta Terpelihara.